Бройната форма- за предметите в мъжки род

              Една от най- често допусканите граматически грешки е при бройната форма на съществителните имена от мъжки род. По- точно, сме склонни да употребяваме бройна форма там, където е необходимо просто множествено число. Ето каква е разликата:

Съществителните имена от мъжки род

ед.ч.:  един                                                      мн. ч.: много                                                  бройна форма : няколко

мъж                                                                                     мъже                                                            дваМА мъже
елен                                                                                    елени                                                           два еленА
лев                                                                                      левове                                                           пет левА
проблем                                                                          проблеми                                                   два проблемА
пътник                                                                            пътници                                                      петиМА пътници

1. Бройната форма е правоговорно правило, валидно само за имената от мъжки род, употребени след числителни за количество- два, пет, тридесет, няколко.

2. Нелицата (предмети, животни, обекти…) от м.р получават окончание А, когато става дума за определен брой или няколко. Това е бройната им форма: три столА, шест мостА, няколко компютърА. Тази форма на –А е различна от множественото им число: много столове, мостове, компютри.

3. Лицата (хора) в м.р. запазват формата си за множествено число и след числителните за брой: триМА депутатИ / много депутатИ, шестиМА пътницИ / много пътницИ, НО тук се променя числителното.

Накратко бройната форма с примери:

Двама ученици влязоха при директора.⇒ /числителното се променя, съществителното си остава в мн. число/

Вкараха два шкафа в дирекцията. / нелицата след числително са в бройна форма на А/

„Виктория Сикрет“ представи сутиен с 300 диаманта и други скъпоценни камъни.

Ето още няколко примера:
Трима тенори, а не- три тенора
Седмина войници, вместо седем войника
Двама летци е вярно, а два летеца- грешно.

За по- лесно: Научете наизуст един пример, който илюстрира правилото. Например:

ДваМА барабанистИ бият два барабанА .

Ето разликата между бройна форма и множествено число:

Плаща се в левове, но струва два лева.

Сравнете и се опитайте да обясните защо веднъж казваме „диванИ“, а в следващия пример -„диванА“ и т.н.:

♠   От всички диванИ, които разгледахме през тези днИ, се спряхме на два моделА. И дваМАта производителИ ни отказаха да ги изпълнят по нашите размерИ.

♠   Трите диванА, които видяхме през последните два денА, не ни харесаха като моделИ. Освен това се предлагаха само в два размерА, както ни обясниха производителИте им.

       Ако седнете пред телевизора и се заслушате в новинарска емисия, ще чуете поне една грешка, свързана с бройната форма. Това не бива да е оправдание, да не научите правилото. Придържането към езиковите правила не само прави добро впечатление при общуване, но е и уважение към нас самите и езика ни.

Изказване във вечерните новини на BTV: „През 2019 година софийското метро ще  има 130 хил.  пътникА   повече.“ (Правилната форма е „пътници“, защото пътниците все пак са хора, независимо в какви условия пътуват )

Изказване на министъра на образованието във връзка с матурите: „При наличие на 10 000 квесторА няма как да гарантираме за всички.“ (Но и за собствената си грамотност не можете да гарантирате )

Прочети още: Правилото за ИИ или ИЙ в края на думата

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.